“Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeli” projesi için imzalar atıldı.”

Anadolu Üniversitesi tarafından, Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan, “Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi” projesi başlangıç toplantısı, 9 Mart Cuma günü Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Mete Koçkar, TCDD Ulaştırma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ve proje ortakları katıldı.

“Anadolu Üniversitesi olarak merkezimizdeki bilim insanlarının ve çalışanlarının eğitimlerine ve gelişimine de odaklanıyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, konuşmasına Anadolu Üniversitesi hakkında bilgiler vererek başladı. Uluslararası Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, merkezin inşasının ve test ekipmanları alımının sürdüğünü dile getirdi. “Anadolu Üniversitesi olarak merkezimizdeki bilim insanlarının ve çalışanlarının eğitimlerine ve gelişimine de odaklanıyoruz.” diyen Rektör Gündoğan, bu doğrultuda dünyanın çeşitli ülkelerine raylı sistemler alanında doktora yapmak üzere bilim insanı ve personel gönderildiğini dile getirdi. Giden personellerden eğitimlerini başarıyla tamamlayanların Anadolu Üniversitesi’ne dönmeye başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, çalışan personelin eğitimi için de benzer bir merkeze sahip olan Güney Kore Raylı Sistemler Araştırma Enstitüsü ile yürütülen anlaşma kapsamında eğitimlere başladığını belirterek “Uluslararası Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezimizde yetişmiş bilim adamlarımız ve teknik personelimiz hizmete hazır olacak.” dedi.

“Anadolu Üniversitesi olarak ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi’ projesini gerçekten önemsiyoruz. Bu projede sizinle birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyor ve başarıyla tamamlayacağımızı ümit ediyorum.” diyen Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, tüm katılımcılara teşekkürlerini belirterek konuşmasını noktaladı.

“Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri alanında yeni bir meslek tanımı ortaya konulacak”

Gerçekleştiren projenin aşamaları hakkında katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. Mete Koçkar ise şunları söyledi: “Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi kapsamında sunduğu Erasmus+ Programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Bu amaca paralel olarak, Türkiye ve Avrupa’da raylı sistemler sektöründeki yolcu hizmetleri kalitesinin arttırılması için ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi’ projesi geliştirildi. Üniversitemiz tarafından ortaklık programı kapsamında sunulan bu proje, Eylül 2017 döneminde hibe desteği almaya hak kazandı. Proje sayesinde AB ülkelerinden seçilen proje ortakları ile birlikte, ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri’ alanında yeni bir meslek tanımı ortaya konulacak ve bu bağlamda ulusal kurumlarca kabul edilebilecek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygun meslek standartları belirlenecek. Bu standartlara uygun olarak, tüm Avrupa’da kullanabilecek yenilikçi, mesleki eğitim modülleri geliştirilecek, hedef gruplara yönelik pilot uygulamalar yapılacak, iyi uygulama örneklerinin ve proje çıktılarının Avrupa’da ve ülkemizde yaygınlaştırılması sağlanacak”.

Prof. Dr. Koçkar konuşmasının devamında, “Bu çalışmalar, Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri’ programının kurulması ile ülkemizin raylı sistemler alanında işletmeciliğin daha modern yöntemlerle yapılmasını, yolcu hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesini, AB uyumu ve entegrasyonunu hızlandıracak. Bunun yanı sıra AB ülkelerinde ortak standartların belirlenmesi ve eğitim modülünün hazırlanması, raylı sistemler alanındaki kurum ve kuruluşların uluslararasılaşmasında Avrupa boyutu kazandıracak olması projemizin güçlü yönleri arasında sayılabilir. Bu bağlamda Proje, Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu Koordinatörlüğünde, TCDD Taşımacılık A.Ş, Eurocert-DE, Ceipes- IT, UK-Certified Knowledge Association, ve İlksem Mühendislik ortak çalışma grubu tarafından, 2017-2020 tarihleri arasında 36 ay sürede gerçekleştirilecek. Proje, AB ülkelerinde Raylı Sistemler Sektöründe yolcu hizmetleri alanında yeni bir vizyon, yaklaşım ve bir yol haritası ortaya koymuş olacak.” şeklinde konuştu.

“Sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanmasında çok önemli katkılar sağlanacak”

TCDD Ulaştırma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, “Avrupa Birliği Bakanlığımız, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan Anadolu Üniversitesi Koordinatörlüğünde; Almanya, İngiltere ve İtalya ortaklığında hazırlanan projemizde sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanmasında çok önemli katkılar sağlanacak. Bu proje hem mevcut insan kaynağımızı hem de sektörümüzde çalışacak insan kaynağını ihtiyaçlara uygun olarak yetiştirirken, Avrupa yeterlilikleri çerçevesine uygun yeni meslek standartlarının oluşturulmasına da vesile olacak. Dolayısıyla projeye destek ve emek veren tüm taraflara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından “Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi”nin başlangıç toplantısı kapsamında Anadolu Üniversitesi ve proje ortakları arasında protokol imzalandı. Toplantının devamında proje ortaklarından temsilciler ve Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları proje hakkında sunumlar gerçekleştirdiler.

LINK

Our project, Development of Education Moduls for Railway Passenger Service Systems (TCDD Demiryolu Yolcu Servis Sistemlerinde Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi) which is funded by The European Commission and Ministry of European Union (EU) Affairs, within the scope of the Erasmus+ Professional training joint strategy programme, conducted in partnership with our organisation “Ulusal Ajans” (www.ua.gov.tr) in accordance with agreement no. 2017-1-TR01-KA202-046496, has been granted funding.

This project aims to develop the skills and knowledge of those working in EU countries in the rail systems sector, in such fields as passenger services, information, passenger security, catering services, transfer of passengers and luggage, station and in-carriage direction and emergencies. The goals of our project are to increase skills with our partners in EU countries within the European Qualifications Framework, to establish joint professional standards in this field, to launch cooperation between EU countries and the Railways Directorate in our country, to develop innovative training modules for use throughout Europe and to carry out pilot schemes directed at target groups and to generalise the outcomes of the project in Europe and in our country. We can list our activities as determining professional standards in the rail systems in EU countries, the preparation of training modules, strengthening cooperation, knowledge and experience between organisations in the rail systems sector in EU countries, and the development of joint professional training and certification in EU countries.

With this work, amongst the goals of our project are the formation of a Rail Systems Passenger Services programme within the structure of the Anadolu University Transportation Vocational High School in order to enhance the quality of administration of our country’s rail system, with new methods, to improve passenger services, enable competition and speed up harmonistation with EU standards and determine joint standards with EU countries. Additionally it is a goal of our project to prepare training modules and for our institutions to gain an international dimension.

The project will be carried out jointly by the Eurocert-DE, Ceipes- IT, UK-Certified Knowledge Association, İlksem Mühendislik and TCDD Taşımacılık A.Ş under the coordination of the Anadolu University Transportation Vocational High School and will last for 36 months between 2017 and 2020. We attach great importance to this project on account of the sound vision and road map it provides for passenger services in the rail systems field in EU countries.

Prof. Dr. Ö.Mete KOÇKAR
Anadolu University
Transportation Vocational High School
Director
Project Coordinator

LINK

Anadolu Üniversitesinden raylı sistemlere dev hizmet

Anadolu Üniversitesi tarafından, Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan, “Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi” projesi başlangıç toplantısı, 9 Mart Cuma günü Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdür Prof. Dr. Mete Koçkar, TCDD Ulaştırma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun ve proje ortakları katıldı.

“Anadolu Üniversitesi olarak merkezimizdeki bilim insanlarının ve çalışanlarının eğitimlerine ve gelişimine de odaklanıyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, konuşmasına Anadolu Üniversitesi hakkında bilgiler vererek başladı. Uluslararası Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, merkezin inşasının ve test ekipmanları alımının sürdüğünü dile getirdi. “Anadolu Üniversitesi olarak merkezimizdeki bilim insanlarının ve çalışanlarının eğitimlerine ve gelişimine de odaklanıyoruz.” diyen Rektör Gündoğan, bu doğrultuda dünyanın çeşitli ülkelerine raylı sistemler alanında doktora yapmak üzere bilim insanı ve personel gönderildiğini dile getirdi. Giden personellerden eğitimlerini başarıyla tamamlayanların Anadolu Üniversitesi’ne dönmeye başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, çalışan personelin eğitimi için de benzer bir merkeze sahip olan Güney Kore Raylı Sistemler Araştırma Enstitüsü ile yürütülen anlaşma kapsamında eğitimlere başladığını belirterek “Uluslararası Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezimizde yetişmiş bilim adamlarımız ve teknik personelimiz hizmete hazır olacak.” dedi.

“Anadolu Üniversitesi olarak ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi’ projesini gerçekten önemsiyoruz. Bu projede sizinle birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyuyor ve başarıyla tamamlayacağımızı ümit ediyorum.” diyen Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, tüm katılımcılara teşekkürlerini belirterek konuşmasını noktaladı.

“Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri alanında yeni bir meslek tanımı ortaya konulacak”

Gerçekleştiren projenin aşamaları hakkında katılımcıları bilgilendiren Prof. Dr. Mete Koçkar ise şunları söyledi: “Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi kapsamında sunduğu Erasmus+ Programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Bu amaca paralel olarak, Türkiye ve Avrupa’da raylı sistemler sektöründeki yolcu hizmetleri kalitesinin arttırılması için ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi’ projesi geliştirildi. Üniversitemiz tarafından ortaklık programı kapsamında sunulan bu proje, Eylül 2017 döneminde hibe desteği almaya hak kazandı. Proje sayesinde AB ülkelerinden seçilen proje ortakları ile birlikte, ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri’ alanında yeni bir meslek tanımı ortaya konulacak ve bu bağlamda ulusal kurumlarca kabul edilebilecek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne uygun meslek standartları belirlenecek. Bu standartlara uygun olarak, tüm Avrupa’da kullanabilecek yenilikçi, mesleki eğitim modülleri geliştirilecek, hedef gruplara yönelik pilot uygulamalar yapılacak, iyi uygulama örneklerinin ve proje çıktılarının Avrupa’da ve ülkemizde yaygınlaştırılması sağlanacak”.

Prof. Dr. Koçkar konuşmasının devamında, “Bu çalışmalar, Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu bünyesinde ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri’ programının kurulması ile ülkemizin raylı sistemler alanında işletmeciliğin daha modern yöntemlerle yapılmasını, yolcu hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesini, AB uyumu ve entegrasyonunu hızlandıracak. Bunun yanı sıra AB ülkelerinde ortak standartların belirlenmesi ve eğitim modülünün hazırlanması, raylı sistemler alanındaki kurum ve kuruluşların uluslararasılaşmasında Avrupa boyutu kazandıracak olması projemizin güçlü yönleri arasında sayılabilir. Bu bağlamda Proje, Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu Koordinatörlüğünde, TCDD Taşımacılık A.Ş, Eurocert-DE, Ceipes- IT, UK-Certified Knowledge Association, ve İlksem Mühendislik ortak çalışma grubu tarafından, 2017-2020 tarihleri arasında 36 ay sürede gerçekleştirilecek. Proje, AB ülkelerinde Raylı Sistemler Sektöründe yolcu hizmetleri alanında yeni bir vizyon, yaklaşım ve bir yol haritası ortaya koymuş olacak.” şeklinde konuştu.

“Sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanmasında çok önemli katkılar sağlanacak”

TCDD Ulaştırma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, “Avrupa Birliği Bakanlığımız, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan Anadolu Üniversitesi Koordinatörlüğünde; Almanya, İngiltere ve İtalya ortaklığında hazırlanan projemizde sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanmasında çok önemli katkılar sağlanacak. Bu proje hem mevcut insan kaynağımızı hem de sektörümüzde çalışacak insan kaynağını ihtiyaçlara uygun olarak yetiştirirken, Avrupa yeterlilikleri çerçevesine uygun yeni meslek standartlarının oluşturulmasına da vesile olacak. Dolayısıyla projeye destek ve emek veren tüm taraflara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından “Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi”nin başlangıç toplantısı kapsamında Anadolu Üniversitesi ve proje ortakları arasında protokol imzalandı.
Toplantının devamında proje ortaklarından temsilciler ve Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları proje hakkında sunumlar gerçekleştirdiler.

LINK

Anadolu Üniversitesinden raylı sistemlere dev hizmet

Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen proje ile, Türkiye ve tüm Avrupa’da raylı sistemler sektöründeki yolcu hizmetleri kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından, Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan, ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Projesi’nin başlangıç toplantısı, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Proje, Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu Koordinatörlüğünde, TCDD Taşımacılık A.Ş., Eurocert-DE, Ceipes-IT, UK-Certified Knowledge Association ve İlksem Mühendislik tarafından 36 aylık sürede gerçekleştirilecek.

“Raylı sistemler işletmeciliğinde hizmet kalitesi yükseltmeyi hedefliyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İHA’ya yaptığı açıklamada, raylı sistemlerin son yıllarda dünya üzerinde standartlarının arttığını söyledi. Rektör Gündoğan, “Özellikle hızlı tren işletmeciliğinin kapasitenin artması ile inşallah önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye’de hızlı tren ağı da kurulmuş olacak. Gerçekten raylı sistemler alanı ciddi bir önem kazandı. Tabii ki önümüzdeki dönemi de dikkate alarak üniversite olarak sadece teknik alanda değil, hizmet sektöründe de özellikle yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması amacıyla bir Avrupa Birliği projesi hazırladık. Erasmus+ kapsamında Türkiye’den TCDD Taşımacılık A.Ş., İtalya’dan, Almanya’dan, İngiltere’den proje ortaklarımızla raylı sistemler işletmeciliği alanında hizmet kalitesi yükseltmek ve bu alanda bir standart oluşturmak amacıyla toplam 36 ay sürecek olan bir proje hazırlığı yapıldı. Proje, AB tarafından kabul edildi. İnşallah bu proje bittikten sonra İngiltere, İtalya, Almanya gibi raylı sistemler sektörünün çok geliştiği ülkelerde standartlar da dikkate alınarak Türkiye’nin Avrupa Birliği standartları kapsamında raylı sistem işletmeciliği alanında hizmet verecek personelin, hizmet kalitesini belirleyen bir standart oluşturacağız” dedi.

“Buna uygun standartta öncelikle bir program oluşturacağız”

Anadolu Üniversitesi bünyesinde de çalışmalar yapılacağını dile getiren Rektör Naci Gündoğan, konuşmasının devamında şunları aktardı:
“Bunun da devamında, Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu’nda buna ilişkin bir bölüm açacağız. Bu bölüm aracılığıyla da özellikle önümüzdeki dönemde raylı sistem sektöründe hizmet verecek teknik personelin yanında, hizmet personelinin de gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani biletlemeden yol güvenliğine varana kadar birçok alanda raylı sistem personelinin hizmet alması gerekiyor. Dolayısıyla biz buna uygun standartta öncelikle bir program oluşturacağız. Avrupa Birliği’nin özellikle raylı sistemlerin gelişmiş olduğu ülkelerdeki standartlara uygun, daha sonra eğitim programına dönüştüreceğiz ve raylı sistemler alanında hizmet sektöründe çalışacak personeli inşallah üniversitemiz aracılığıyla. Tabii ki sadece bizim üniversitemiz değil, diğer üniversiteler de bunu örnek alarak bu alanda hizmet verecek personeli yetiştirecekler. Bugün gerçekten çok güzel bir başlangıç toplantısı yapıldı. Almanya’dan, İngiltere’den, İtalya’dan gelen ortaklarımızı dinledik. Gerçekten onlar da bu alanda çok yetkin partnerler TCDD ile birlikte inşallah önümüzdeki dönemde bu projeyi başarıyla tamamlayacağız. Daha sonra da uygulamasına üniversitemiz olarak, Türkiye olarak geçmiş olacağız.”

“Projenin çok önemli olduğu değerlendiriliyor”

Proje Koordinatörü Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mete Koçkar ise, “Bu proje ile AB ülkelerinde raylı sistemler sektöründe yolcu hizmetleri alanında çalışan ve çalışacak olan personelin danışma, biletleme, yolcu alımı, yolculuk güvenliği, yeme-içme hizmeti, yolcu ve bagaj transferi, istasyon ev araç içi yönlendirme ve acil durum hizmetleri gibi konularda mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerin artırması hedeflenmektedir. Projenin, AB ülkelerinde raylı sistemler sektöründe yolcu hizmetleri alanında yeni bir vizyon, yaklaşım ve bir yol haritası ortaya koyması nedeniyle, çok önemli olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ö. Mete Koçkar, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, rektör yardımcıları ve diğer ilgililer katıldı.

LINK

Anadolu Üniversitesinden raylı sistemlere dev hizmet

Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen proje ile, Türkiye ve tüm Avrupa’da raylı sistemler sektöründeki yolcu hizmetleri kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından, Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan, ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Projesi’nin başlangıç toplantısı, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Proje, Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu Koordinatörlüğünde, TCDD Taşımacılık A.Ş., Eurocert-DE, Ceipes-IT, UK-Certified Knowledge Association ve İlksem Mühendislik tarafından 36 aylık sürede gerçekleştirilecek.

HİZMET KALİTESİ YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İHA’ya yaptığı açıklamada, raylı sistemlerin son yıllarda dünya üzerinde standartlarının arttığını söyledi. Rektör Gündoğan, “Özellikle hızlı tren işletmeciliğinin kapasitenin artması ile inşallah önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye’de hızlı tren ağı da kurulmuş olacak. Gerçekten raylı sistemler alanı ciddi bir önem kazandı. Tabii ki önümüzdeki dönemi de dikkate alarak üniversite olarak sadece teknik alanda değil, hizmet sektöründe de özellikle yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması amacıyla bir Avrupa Birliği projesi hazırladık. Erasmus+ kapsamında Türkiye’den TCDD Taşımacılık A.Ş., İtalya’dan, Almanya’dan, İngiltere’den proje ortaklarımızla raylı sistemler işletmeciliği alanında hizmet kalitesi yükseltmek ve bu alanda bir standart oluşturmak amacıyla toplam 36 ay sürecek olan bir proje hazırlığı yapıldı. Proje, AB tarafından kabul edildi. İnşallah bu proje bittikten sonra İngiltere, İtalya, Almanya gibi raylı sistemler sektörünün çok geliştiği ülkelerde standartlar da dikkate alınarak Türkiye’nin Avrupa Birliği standartları kapsamında raylı sistem işletmeciliği alanında hizmet verecek personelin, hizmet kalitesini belirleyen bir standart oluşturacağız” dedi.

PROGRAM OLUŞTURACAĞIZ

Anadolu Üniversitesi bünyesinde de çalışmalar yapılacağını dile getiren Rektör Naci Gündoğan, konuşmasının devamında şunları aktardı:
“Bunun da devamında, Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu’nda buna ilişkin bir bölüm açacağız. Bu bölüm aracılığıyla da özellikle önümüzdeki dönemde raylı sistem sektöründe hizmet verecek teknik personelin yanında, hizmet personelinin de gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani biletlemeden yol güvenliğine varana kadar birçok alanda raylı sistem personelinin hizmet alması gerekiyor. Dolayısıyla biz buna uygun standartta öncelikle bir program oluşturacağız. Avrupa Birliği’nin özellikle raylı sistemlerin gelişmiş olduğu ülkelerdeki standartlara uygun, daha sonra eğitim programına dönüştüreceğiz ve raylı sistemler alanında hizmet sektöründe çalışacak personeli inşallah üniversitemiz aracılığıyla. Tabii ki sadece bizim üniversitemiz değil, diğer üniversiteler de bunu örnek alarak bu alanda hizmet verecek personeli yetiştirecekler. Bugün gerçekten çok güzel bir başlangıç toplantısı yapıldı. Almanya’dan, İngiltere’den, İtalya’dan gelen ortaklarımızı dinledik. Gerçekten onlar da bu alanda çok yetkin partnerler TCDD ile birlikte inşallah önümüzdeki dönemde bu projeyi başarıyla tamamlayacağız. Daha sonra da uygulamasına üniversitemiz olarak, Türkiye olarak geçmiş olacağız.”

ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Proje Koordinatörü Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mete Koçkar ise, “Bu proje ile AB ülkelerinde raylı sistemler sektöründe yolcu hizmetleri alanında çalışan ve çalışacak olan personelin danışma, biletleme, yolcu alımı, yolculuk güvenliği, yeme-içme hizmeti, yolcu ve bagaj transferi, istasyon ev araç içi yönlendirme ve acil durum hizmetleri gibi konularda mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerin artırması hedeflenmektedir. Projenin, AB ülkelerinde raylı sistemler sektöründe yolcu hizmetleri alanında yeni bir vizyon, yaklaşım ve bir yol haritası ortaya koyması nedeniyle, çok önemli olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ö.Mete Koçkar, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, rektör yardımcıları ve diğer ilgililer katıldı.

İHA

LINK

Anadolu Üniversitesinden raylı sistemlere dev hizmet

Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen proje ile, Türkiye ve tüm Avrupa’da raylı sistemler sektöründeki yolcu hizmetleri kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından, Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunulan, ‘Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Projesi’nin başlangıç toplantısı, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. Proje, Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu Koordinatörlüğünde, TCDD Taşımacılık A.Ş., Eurocert-DE, Ceipes-IT, UK-Certified Knowledge Association ve İlksem Mühendislik tarafından 36 aylık sürede gerçekleştirilecek.

“Raylı sistemler işletmeciliğinde hizmet kalitesi yükseltmeyi hedefliyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İHA’ya yaptığı açıklamada, raylı sistemlerin son yıllarda dünya üzerinde standartlarının arttığını söyledi. Rektör Gündoğan, “Özellikle hızlı tren işletmeciliğinin kapasitenin artması ile inşallah önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye’de hızlı tren ağı da kurulmuş olacak. Gerçekten raylı sistemler alanı ciddi bir önem kazandı. Tabii ki önümüzdeki dönemi de dikkate alarak üniversite olarak sadece teknik alanda değil, hizmet sektöründe de özellikle yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması amacıyla bir Avrupa Birliği projesi hazırladık. Erasmus+ kapsamında Türkiye’den TCDD Taşımacılık A.Ş., İtalya’dan, Almanya’dan, İngiltere’den proje ortaklarımızla raylı sistemler işletmeciliği alanında hizmet kalitesi yükseltmek ve bu alanda bir standart oluşturmak amacıyla toplam 36 ay sürecek olan bir proje hazırlığı yapıldı. Proje, AB tarafından kabul edildi. İnşallah bu proje bittikten sonra İngiltere, İtalya, Almanya gibi raylı sistemler sektörünün çok geliştiği ülkelerde standartlar da dikkate alınarak Türkiye’nin Avrupa Birliği standartları kapsamında raylı sistem işletmeciliği alanında hizmet verecek personelin, hizmet kalitesini belirleyen bir standart oluşturacağız” dedi.

“Buna uygun standartta öncelikle bir program oluşturacağız”

Anadolu Üniversitesi bünyesinde de çalışmalar yapılacağını dile getiren Rektör Naci Gündoğan, konuşmasının devamında şunları aktardı:
“Bunun da devamında, Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu’nda buna ilişkin bir bölüm açacağız. Bu bölüm aracılığıyla da özellikle önümüzdeki dönemde raylı sistem sektöründe hizmet verecek teknik personelin yanında, hizmet personelinin de gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani biletlemeden yol güvenliğine varana kadar birçok alanda raylı sistem personelinin hizmet alması gerekiyor. Dolayısıyla biz buna uygun standartta öncelikle bir program oluşturacağız. Avrupa Birliği’nin özellikle raylı sistemlerin gelişmiş olduğu ülkelerdeki standartlara uygun, daha sonra eğitim programına dönüştüreceğiz ve raylı sistemler alanında hizmet sektöründe çalışacak personeli inşallah üniversitemiz aracılığıyla. Tabii ki sadece bizim üniversitemiz değil, diğer üniversiteler de bunu örnek alarak bu alanda hizmet verecek personeli yetiştirecekler. Bugün gerçekten çok güzel bir başlangıç toplantısı yapıldı. Almanya’dan, İngiltere’den, İtalya’dan gelen ortaklarımızı dinledik. Gerçekten onlar da bu alanda çok yetkin partnerler TCDD ile birlikte inşallah önümüzdeki dönemde bu projeyi başarıyla tamamlayacağız. Daha sonra da uygulamasına üniversitemiz olarak, Türkiye olarak geçmiş olacağız.”

“Projenin çok önemli olduğu değerlendiriliyor”

Proje Koordinatörü Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mete Koçkar ise, “Bu proje ile AB ülkelerinde raylı sistemler sektöründe yolcu hizmetleri alanında çalışan ve çalışacak olan personelin danışma, biletleme, yolcu alımı, yolculuk güvenliği, yeme-içme hizmeti, yolcu ve bagaj transferi, istasyon ev araç içi yönlendirme ve acil durum hizmetleri gibi konularda mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerin artırması hedeflenmektedir. Projenin, AB ülkelerinde raylı sistemler sektöründe yolcu hizmetleri alanında yeni bir vizyon, yaklaşım ve bir yol haritası ortaya koyması nedeniyle, çok önemli olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.
Toplantıya Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ö.Mete Koçkar, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, rektör yardımcıları ve diğer ilgililer katıldı.

LINK

Raylarda kaliteyi artıracak proje hayata geçiyor

Anadolu Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Almanya, İngiltere ve İtalya ortaklığıyla Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Projesi hayata geçiyor.

Anadolu Üniversitesi ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının işbirliği ile hayata geçirilen ve 36 ay sürecek olan Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Projesi’nin başlangıç toplantısı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlendi.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AÜ Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ö. Mete Koçkar’ın yanı sıra rektör yardımcıları ve çok sayıda akademisyen, öğrenci ve basın mensubu katıldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun toplantıda yaptığı konuşmada Anadolu Üniversitesinin demiryolu sektörü için çok önemli sayıda eğitilmiş ve donanımlı insan kaynağı yetiştirdiğini dile getirirken, demiryolu sektöründe hizmet verecek kişilerin eğitimine katkı sunan Anadolu Üniversitesi öğretim görevlilerine teşekkür etti.

Son 15 yılda sektöre yapılan 62 milyar TL’lik yatırım sonucunda yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleri, mevcut sistemin yenilenmesi ve modernize edilmesi, ileri ve milli demiryolu sanayisinin geliştirilmesi, demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi başta olmak üzere onlarca projenin hayata geçirildiğini aktaran Altun, demiryolu sektörünün ülkemizin en dinamik sektörlerinden birisi haline geldiğini vurguladı.

TCDD TAŞIMACILIK EĞİTME BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

TCDD Taşımacılık AŞ’nin faaliyetleri, kurulduğu günden beri taşıdığı yük ve yolcu miktarı hakkında bilgi veren Altun, TCDD Taşımacılık AŞ’nin eğitim programlarını yeni yönetim anlayışı ve yeni bakış açısıyla ele aldığını, gelişen ve değişen sektörün ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı sağlamak üzere hizmet içi eğitim programlarına önem verdiklerinin altını çizdi. TCDD Taşımacılık AŞ’nin sürekli eğitim ve eğitime destek hedefiyle çalışanlarını eğitime tabi tuttuğunu, ortaöğretimden lisans eğitimine kadar öğrencilere staj imkanı sağladığını söyledi. Anadolu Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Almanya, İngiltere ve İtalya ortaklığıyla hazırlanan eğitim projesinin demiryolu sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanmasında çok önemli katkılarının olacağının altını çizen Altun; projeye ortak olan, emek veren, desteklerini esirgemeyen tüm taraflara teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

YOLCU HİZMETLERİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ AÇILACAK

Toplantıda konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise 36 ay sürecek olan eğitim programının akabinde Ulaştırma Meslek Yüksek Okulunda yolcu hizmetleri sistemleri adlı bir bölüm açılacağının bilgisini verdi. Teknik personelin yanında hizmet personelinin de raylı sistemler sektöründe çok önemli olduğunu dile getiren Gündoğan; biletleme hizmetinden yol güvenliği hizmetine, danışma hizmetlerinden kafeterya hizmetlerine varıncaya değin birçok hizmet dalında bilgi sahibi ve yetkin kişiler yetiştireceklerini ve alandaki büyük bir boşluğu doldurup ülkemizde demiryolu sektörünün AB standartlarında yapılması için öncülük edeceklerini söyledi.

LINK

TCDD TAŞIMACILIK AŞ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE RAYLARDA KALİTE ARTIYOR

Anadolu Üniversitesi ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının işbirliği ile hayata geçirilen ve 36 ay sürecek olan Raylı Sistemler Yolcu Hizmetleri Personeline Yönelik Mesleki Yeterlilik ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Projesi’nin başlangıç toplantısı 9 Mart 2018 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlendi.

Toplantıya TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AÜ Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ö. Mete Koçkar’ın yanı sıra rektör yardımcıları ve çok sayıda akademisyen, öğrenci ve basın mensubu katıldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun toplantıda yaptığı konuşmada Anadolu Üniversitesinin demiryolu sektörü için çok önemli sayıda eğitilmiş ve donanımlı insan kaynağı yetiştirdiğini dile getirirken, demiryolu sektöründe hizmet verecek kişilerin eğitimine katkı sunan Anadolu Üniversitesi öğretim görevlilerine teşekkür etti.

Son 15 yılda sektörümüze yapılan 62 milyar TL’lik yatırım sonucunda yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleri, mevcut sistemin yenilenmesi ve modernize edilmesi, ileri ve milli demiryolu sanayisinin geliştirilmesi, demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi başta olmak üzere onlarca projenin hayata geçirildiğini aktaran Altun, demiryolu sektörünün ülkemizin en dinamik sektörlerinden birisi haline geldiğini vurguladı.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin faaliyetleri, kurulduğu günden beri taşıdığı yük ve yolcu miktarı hakkında bilgi veren Altun, Şirketimizin eğitim programlarını yeni yönetim anlayışı ve yeni bakış açısıyla ele aldığını, gelişen ve değişen sektörümüzün ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı sağlamak üzere hizmet içi eğitim programlarına önem verdiklerinin altını çizdi.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin sürekli eğitim ve eğitime destek hedefiyle çalışanlarını eğitime tabi tuttuğunu, ortaöğretimden lisans eğitimine kadar öğrencilere staj imkanı sağladığını söyledi.

Anadolu Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Almanya, İngiltere ve İtalya ortaklığıyla hazırlanan eğitim projesinin demiryolu sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanmasında çok önemli katkılarının olacağının altını çizen Altun; projeye ortak olan, emek veren, desteklerini esirgemeyen tüm taraflara teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

Toplantıda konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise 36 ay sürecek olan eğitim programının akabinde Ulaştırma Meslek Yüksek Okulunda yolcu hizmetleri sistemleri adlı bir bölüm açılacağının bilgisini verdi.

Teknik personelin yanında hizmet personelinin de raylı sistemler sektöründe çok önemli olduğunu dile getiren Gündoğan; biletleme hizmetinden yol güvenliği hizmetine, danışma hizmetlerinden kafeterya hizmetlerine varıncaya değin birçok hizmet dalında bilgi sahibi ve yetkin kişiler yetiştireceklerini ve alandaki büyük bir boşluğu doldurup ülkemizde demiryolu sektörünün AB standartlarında yapılması için öncülük edeceklerini söyledi.

LINK